Syfte

Att utdela bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. Bidrag utgår inte där sjukförsäkring och socialvård regelmässigt kan och bör hjälpa utan exempelvis för dyrbar specialistvård, för nödvändig sjukgymnastisk behandling utöver vad försäkringskassan betalar, för nödvändiga resekostnader, ortopediska bandage och hjälpmedel, eller bidrag till meningsfull sysselsättning för funktionsnedsatta, resebidrag till anhöriga och hjälpare samt nödvändig hemhjälp, eller med andra ord till täckande av sådana penningbehov, som läkare under sin verksamhet finner synnerligen behjärtansvärda och som eljest icke kan fyllas eller täckas i önskvärd omfattning.