Ansökan

Ansökan skall fyllas i och skrivas under av legitimerad läkare (handskriven ansökan beaktas ej). Även den sökande ska skriva under ansökan som därefter skickas i ett exemplar med bilagor. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars. Ofullständig ansökan beaktas ej. Beviljat bidrag utbetalas senast till midsommar. Avslag meddelas inte.

Till ansökan skall endast något/några av följande dokument som visar hushållets totala inkomst bifogas:

1 ) Slutskattsedel/inkomsdeklaration som visar hushållets sammanlagda taxerade inkomst
2 ) Besked från Försäkringskassan som visar hushållets sammanlagda inkomster och bidrag
3 ) Besked från Socialförvaltningen som visar hushållets sammanlagda bidrag


Följande dokument är obligatoriska:

1) Sökandens kontonummer (för utbetalning av eventuellt bidrag)


Ansökan postas till:

Henning och Greta Anderssons minne
SEB
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm


Ansökningsblankett

För att fylla i ansökan tryck här.