Ansökan

OBS! Förändringar i ansökningsförfarandet kommer att göras. Avvakta med nya ansökningar till efter 2019-02-01. Ansökningsblanketten har tagits bort tillsvidare.

Ansökan skall fyllas i:

  1. Av sökanden i kombination med läkarintyg eller annan medicinsk journalhandling som styrker individens tillstånd och är högst ett år gammalt eller
  2. Av legitimerad läkare och sökande.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars. Sökandes kontonummer är obligatoriskt. Ofullständig eller handskriven ansökan beaktas ej. Beviljat bidrag utbetalas senast till midsommar. Avslag meddelas inte.

Till ansökan skall endast något/några av följande dokument som visar hushållets totala inkomst bifogas:

  1. Slutskattsedel/inkomsdeklaration som visar hushållets sammanlagda taxerade inkomst
  2. Besked från Försäkringskassan som visar hushållets sammanlagda inkomster och bidrag
  3. Besked från Socialförvaltningen som visar hushållets sammanlagda bidrag
  4. Läkarintyg eller annan medicinsk journahandling, högst ett år gammal, vid egen anökan


Ansökan postas till:

Henning och Greta Anderssons minne
SEB
Private Banking
Stiftelser KG5
106 40 Stockholm