Ansökan

Nya ansökningsrutiner

Under 2019 har du möjlighet att skicka in din ansökan elektroniskt eller som tidigare via ansökningsblankett. Fr.o.m. 2020 kommer stiftelsen endast erbjuda elektroniskt ansökan.

Beviljat bidrag utbetalas senast till midsommar. Avslag meddelas inte.

Elektronisk ansökan

Klicka på länken nedan. Registrera ett konto. Du får snabbt ett epost meddelande där du ombeds att slutföra din registrering (kontrollera din skräppost om meddelandet dröjer ), klicka på länken i meddelandet. Nu kan du snart börja ansöka. Klicka på ”Påbörja en ny ansökan” och därefter på ”Henning och Greta Anderssons Minne”. Allt du fyller i sparas. Skulle du bli avbruten finns ansökan kvar på ditt konto under ”Ansökningar”. Har du frågor klicka på ”Hjälp” i övre högra hörnet i ansökningsformuläret. Ansökningssystemet stänger 31 mars kl.23.59.

Till Ansökan
Ansökan via ansökningsblankett

Ansökan skall fyllas i:

  1. Av sökanden i kombination med läkarintyg eller annan medicinsk journalhandling som styrker individens tillstånd och är högst ett år gammalt.
  2. Av legitimerad läkare och sökande.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars. Sökandes kontonummer är obligatoriskt . Ofullständig eller handskriven ansökan beaktas ej. Skicka ansökan till adressen som står i övre vänstra hörnet på ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett

Till ansökan skall endast något/några av följande dokument som visar hushållets totala inkomst bifogas:

  1. Slutskattsedel/inkomsdeklaration som visar hushållets sammanlagda taxerade inkomst
  2. Besked från Försäkringskassan som visar hushållets sammanlagda inkomster och bidrag
  3. Besked från Socialförvaltningen som visar hushållets sammanlagda bidrag
  4. Läkarintyg eller annan medicinsk journalhandling, högst ett år gammal, vid egen anökan


Ansökan postas till:

Henning och Greta Anderssons minne
SEB
Private Banking
Stiftelser KG5
106 40 Stockholm