Syfte

Att utdela bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. Bidrag utbetalas för åtgärder för behov orsakade av långa eller svåra sjukdomar.

Bidrag utgår inte där sjukförsäkring och socialvård regelmässigt förväntas ge stöd och hjälp utan exempelvis av läkare rekommenderad specialistvård, annan behandling eller hjälpmedel utöver vad ordinarie sjukvård erbjuder och bekostar. Medel kan också, på läkares rekommendation, ges till åtgärder för att skapa meningsfull sysselsättning, ökad funktionsförmåga och till resebidrag inkluderande hjälpare och anhörig.