Kriterier

Årsinkomst får inte överstiga SEK 180.000 per inkomsttagare i hushållet. Till ansökan skall slutskattsedel som visar taxerad inkomst för samtliga inkomsttagare i hushållet bifogas.

Endast ekonomiskt starkt motiverade ansökningar behandlas. Vid bedömningen prioriteras, av läkaren, tydligt specificerade ändamål som sätts i relation till den sökandes/familjens ekonomiska situation och funktionsnedsättning som beror på angiven sjukdom. Läkarintyg laddas upp i ansökan.

Kontrollera att dina bilagor är läsbara och att dina personuppgifter finns med.

Bidrag ges inte för något som redan inträffat och har betalats (t.ex. behandling, resa m.m.).

Normalt ges inte bidrag till något av nedanstående:

  • hobbyverksamhet med inkomstmöjligheter
  • bilar eller andra större fordon
  • allmän sanering av ekonomin
  • journalhandling, ansökan
  • bostadsanpassning
  • vanlig tandvård
  • kosttillägg eller andra fördyrande levnadsomkostnader
  • normal hemutrustning (t.ex. säng och madrass)
  • alternativa behandlingsmetoder utan vetenskapligt bevisat värde
  • normalt ges inte bidrag till läkemedel